พอเพียง เพียงพอ แบบพ่อหลวง

Sufficient economy

ชุมชนลำไทร

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

 

              "…คำว่าพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ ดังนั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณ ตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง….สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน สมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน จึงต้องมีนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะให้ทุกคนมีความพอเพียงได้ ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอ…" 

พื้นที่กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
โฮมสเตย์ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา เขตหนองจอก
งานห้อง_9613

งานห้อง_9613

งานห้อง_9919

งานห้อง_9919

งานห้อง_9745

งานห้อง_9745

งานห้อง_3964

งานห้อง_3964

งานห้อง_3955

งานห้อง_3955

งานห้อง_3620

งานห้อง_3620

งานห้อง_2915

งานห้อง_2915

งานห้อง_4781

งานห้อง_4781

งานห้อง_2013

งานห้อง_2013

งานห้อง_2738

งานห้อง_2738

งานห้อง_2831

งานห้อง_2831

แก้ไข_8473

แก้ไข_8473

แก้ไข_9510

แก้ไข_9510